Elgiganten Phone House - Försäkringsvillkor

OBS! Dessa försäkringsvillkor avser försäkringar tecknade före 2015-08-28
För mer information gällande försäkringar tecknade efter detta datum: Moderna Trygghetsavtal

Omfattning

Nedan finns exempel på vad Phone House Försäkring omfattar och begränsningar i försäkringsskyddet. Observera att detta inte är de fullständiga försäkringsvillkoren.

Exempel på vad skyddet omfattar

Exempel på vad Phone House försäkring inte omfattar

Fullständiga försäkringsvillkor

Försäkringsvillkor - Försäkringar sålda från och med 2010-12-01 till 2012-04-01
Försäkringsvillkor - Försäkringar sålda från och med 2012-04-01 till 2014-11-02
Försäkringsvillkor - Försäkringar sålda efter 2014-11-02

Faktaruta Produktförsäkringar
Branschbestämmelserna ger dig som konsument 1 års garanti, vilket är en utökad rätt gentemot Konsumentköplagen. Branschbestämmelserna har antagits i samråd med Konsumentverket. För ursprungliga fel har du reklamationsrätt i tre år från inköpet. Bevisbördan vid reklamation för att felet ska ha funnits i produkten redan vid köpet övergår till konsument efter garantitiden. Kontrollera hur lång garanti som medföljer din produkt. Hemförsäkringen kan ha olika villkor för nedskrivning och självrisk. Kontrollera därför med ditt försäkringsbolag vad som gäller i ditt fall. När du tecknar en försäkring hos oss så har du alltid öppet köp, det vill säga att du kan ångra ditt köp av försäkringen inom denna tidsfrist.
Faktarutan är fastställd av ElektronikBranschen