Elgiganten Phone House - Försäkring - Frågor och svar

OBS! Dessa försäkringsvillkor avser försäkringar tecknade före 2015-08-28
För mer information gällande försäkringar tecknade efter detta datum: Moderna Trygghetsavtal

Var är försäkringen giltig?

Försäkringen gäller för skador som inträffar i hela världen.

Hur ändrar jag min adress och mina betaluppgifter?

Har du bytt adress går det bra att meddela oss genom att skriva till oss på e-postadress insurance.phonehouse@cc.giganten.se.

För att ändra betaluppgifter klicka här.

Hur mycket betalar jag i självrisk?

Självrisken fastställs och bestäms utifrån vilken försäkringsklass produkten du köpt återfinns i. Självriskens storlek framgår av försäkringscertifikatet.

Hur ersätts jag?

I första hand sker en reparation av din produkt och om sådan åtgärd inte bedöms vara möjlig sker ett utbyte mot en ersättningsprodukt av samma modell och märke som den produkt du hade. Har produkten utgått ur vårt sortiment ersätts du med en funktionsmässigt likvärdig produkt. Kontant ersättning utgår ej.

Hur säger jag upp min försäkring och är det någon uppsägningstid?

Du har rätt att vid valfri tidpunkt säga upp försäkringsavtalet genom att meddela oss skriftligen eller muntligen. Du har därmed ingen uppsägningstid. Men tänk på att säga upp försäkringen i god tid före nästa debiteringstillfälle eftersom betald premie inte återbetalas. Vid helårsförsäkringar betalas premien i förskott och försäkringen upphör när 12 månader har gått om inte förlängning sker dessförinnan.

Ersätts tillbehör till min produkt i samband med skada, stöld eller förlust?

Phone House Försäkring omfattar också de standardtillbehör som medföljer produkten vid köptillfället hos Phone House samt eventuella ytterligare tillbehör som köps från Phone House och som används specifikt med din produkt upp till ett värde av 1500 kr. Detta omfattar inte mobilt bredband eller WiFi-modem.

Det förutsätter att tillbehören har skadats, stulits eller förlorats (förlust omfattas endast för mobiltelefoner och mobilt bredband) i samband med att den försäkrade produkten skadades, stals eller förlorades.

Var kan jag vända mig för att få mitt ärende överklagat?

Missförstånd och andra oklarheter kan uppstå vid försäkringsfall.

Om du fortfarande skulle vara missnöjd med vårt beslut kan du vända dig till Elgiganten med en överklagan, (märk kuvertet Skadekommittén)
Se adressuppgifter.