Skadad produkt

Krav/detaljer för Skadad:
Läs igenom texten och bekräfta genom att bocka i rutorna nedan

När skadeanmälan är ifylld och klar kommer du att behöva lämna in din trasiga produkt i den Phone House butik du väljer senare på denna hemsida när du upprättar din anmälan

Personuppgifter
Produktinformation

Produktens artikelnamn

Används för mobiltelefoner. Går att få fram genom att ange *#06# i telefonen.

Används för andra produkter

Beskrivning av händelsen
Ange datum på formatet MM/DD/ÅÅÅÅ TT:MM
Ange datum på formatet MM/DD/ÅÅÅÅ TT:MM
Tillbehör
Bilagor

Exempelvis bilder som styrker händelseförlopp eller utbyteskvitton från tidigare service.

Villkor

Vid ett godkänt försäkringsärende så kommer du som kund att behöva betala en självrisk i butik vid uthämtande av slutförd service. Beloppet för din självrisk finns i ditt försäkringsbrev.